‘சென்னை ரன்ஸ்’ மராத்தான் 2023க்கான அதிகாரப்பூர்வ டி-சர்ட்டை கமல்ஹாசன் வெளியிட்டார்