கந்தசஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்யுமாறு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மணவாள மாமுனிகள் மடத்தின் ஜீயர் கூறியுள்ளார்

T.RAGHAVAN