தொடர்ச்சியாக நேற்றும் வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலமாக அரிசி, மளிகை மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கபட்டது.

தொடர்ச்சியாக நேற்றும் வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலமாக கொரானாவால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கபட்டர்களுக்கு அரிசி, மளிகை மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கபட்டது.