ஆதரவற்ற முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவருக்கும் உணவு வழங்கிய போது

புரட்சி தளபதி @VishalKOfficial அவர்களின் #தேவி_அறக்கட்டளை சார்பில் சென்ட்ரல் பகுதியில் வசித்து வரும் ஆதரவற்ற முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவருக்கும் உணவு வழங்கிய போது