வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலமாக நேற்று கொரானாவால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்க பட்ட 150 குடும்பங்களுக்கு  அரிசி, மளிகை மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கபட்டது