நேற்று வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தினர் வெள்ள நிவாரணமாக அரிசி, மளிகைப்பொருட்கள், காய்கறிகள் மற்றும் போர்வைகள் வழங்கினார்கள்