மதுரையில் கோரிப்பாளை பந்தில் அமைந்துள்ள அமெரிக்கன் கல்லூரி அரங்கத்தில் மதுரை மாநகர காவல்துறை சார்பாக “வெல்வோம்” என்ற குற்றத் தடுப்பு விழிப்புணர்வு குறும்பட வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. மதுரையைச் சுற்றிலும் நடக்கும் கொலை சம்பவத்தை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த குறும்படம் தற்போது…

Members of European Parliament called on Prime Minister Shri Narendra Modi at 7, Lok Kalyan Marg, New Delhi today.  Prime Minister appreciated the importance the Parliamentarians attach to their relationship…