தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தலைவரின் அறிக்கை