வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலம் இன்று வெள்ள நிவாரணம் அரிசி, மளிகைப்பொருட்கள், காய்கறிகள், போர்வை வழங்கப்பட்டது