RFE Rey Fashion Events Presents Mr Miss and Mrs Fashion Charm Chennai 2021

Guest List,

Richard Rishi    sanjana singh     Santhosh Prathap    Sunita vijay tv     kaavya arivumani   shalu shamu
Mila    Sampath Ram    Ramya Ramakrishna   Rekha Nair   Muthaih Kannadasan   Gopinath Ravi
Saahavi

     

Santhosh Prathap – Best Icon of the Year 2021
kaavya arivumani – Best television actress 2021
Sunita – Best Entertainer of the year 2021 
Sanjana singh – Best celebrity entrepreneur of the year  2021
Haswath saravanan – Best PRO of year 2021
Abdul Rahim ( 1st runner up)
Prakash Ganesan – Winner and Mr. Hot Ramp
Dina saravana -2nd runner up and Mr. Attire chennai 2021
Miss Title winner – Miss Archana Devi
Miss Runner Up 1 – Monisha
Miss Runner Up 2 – Shobika
Mrs winner -Pon Sudhanthra
Mrs runner Up – Bharathi
Mrs second runner up – Monisha
Event full Video :- https://we.tl/t-5SzcTRmQny