மதிப்பிற்குரிய ஜனாதிபதி அவர்களையும் ,பிரதமர் அவர்களையும் ரஜினிகாந்த் சந்தித்து வாழ்த்துகளை  பெற்றார்