விஷாலின் விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனத்தின் பொது அறிவிப்பு