தயாரிப்பாளர்கள் நலம் காக்கும் அணி வேட்பு மனு தாக்கல்