தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் என். இராமசாமி நன்றி தெரிவித்தார்