*கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்ட ஆன்லைன் ஓவிய கண்காட்சி!*

கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக உலகெங்குமுள்ள பிரபலமான ஓவியர்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு *ஆன்லைன் ஓவிய கண்காட்சி* சிங்கப்பூரை சார்ந்த மனித நேயங்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். *பிரபல ஓவியரும், நடிகருமான பொன்வண்ணன்* இதன் பிராண்ட் தூதராக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஓவியங்கள் விற்று கிடைக்கும் பணத்தை த
இந்தியாவில்  கோவிட்19    மருத்துவ செலவுக்காக அளிக்கப்படும். https://gnaniarts.com/product-category/covid-19-charity-project/
மேற்கண்ட இணையதளதில் சென்று அவரவருக்கு விருப்பப்பட்ட ஓவியங்களை வாங்கி கொள்ளலாம்.
  *இந்தியாவில் கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்ட ஆன்லைன் ஓவிய கண்காட்சி!* உலகெங்குமுள்ள பிரபலமான ஓவியர்கள் ஒன்றிணைகிறார்கள்!ஓவியரும், நடிகருமான பொன்வண்ணன் அவர்கள் இதன் பிராண்ட் தூதராக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  https://gnaniarts.com/