ஒளியின் நாயகன் பிசி ஸ்ரீராம் பவுடர் பட டீசரை பார்த்து படக்குழுவினரை வாழ்த்தினார்

@pcsreeram  @onlygmedia Production @vijaysrig Directorial  @Vidya_actress @onlynikil Starring #Powder #பவுடர்  Best wishes