கொற்றவை நல்லாள் அருளுடன் இன்று முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்

A @icvkumar ‘s directorial venture  A @GhibranOfficial Musical
Cast:

Rajesh kanagasabai  Chandhana  Subhiksha   Naga  Vela ramamoorthy   Gaurav  Anupama kumar
Pawan
Crew
Director :CV Kumar   DOP : Prakash Rudra   Editor : Ignatius aswin   Music: Ghibran  ART : SK
Pro:NikilMurukan