வடலூர்   கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலம் வெள்ள நிவாரணம் அரிசி,மளிகைப்பொருட்கள், காய்கறிகள், போர்வை , சாப்பாடுவழங்கப்பட்டது.