வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலம்  வெள்ள நிவாரணம்  அரிசி, மளிகைப்பொருட்கள், காய்கறிகள், போர்வை வழங்கப்பட்டது.

30-12-2020