Chennai Power Shutdown Areas on 23-01-2018

Chennai Power Shutdown Areas on 23-01-2018

Power supply will be suspended in the following areas on 23.01.2018 from 09.00 am to 04.00 pm for maintenance work.Supply will be resumed before 04.00 P.M if the works are completed.

PUZHAL AREA : Padmavathi nagar, Indara nagar, Kamraj nagar, Laxmi Kanthammal nagar, Soorapet road, Thirumal nagar, Sri ram nagar, Velmurugan nagar, Veeraragavel nagar, VMK Nagar, Sakthi nagar Extn, Singara Velan nagar, Teachers colony, Santhosh nagar, B&Q Exports, Subash nagar, Jayalaxmi nagar, Sakthi nagar.