Chennai Power Shutdown Areas on 11-09-2016

Chennai Power Shutdown Areas on 12-09-2016

PERIYAR NAGAR AREA: Rajaji nagar (part), V V nagar, GKM colony (part), Thirumuruga nagar, Srinivasa nagar, Jangiram colony, Nethaji nagar, Poombuhar nagar (part), Venkateswara nagar, Baba nagar.