பொதுவெளியில் சமூக விலகல் குறித்து விழிப்புணர்வில் மே .வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி

https://twitter.com/Mark2Kali_/status/1243170740800643072?s=20