நடிகை ஜெயமாலினி இரண்டாம் டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்.

நடிகை ஜெயமாலினி இரண்டாம் டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்.

 

T RAGHAVAN