“நடிக்கணும்னு வந்துட்டா அடி உதை வாங்கி தான் ஆகணும் Actress #Deepa Interview”