மாண்புமிகு மின்சாரம் ,மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் திரு. வி .பாலாஜி அவர்கள் தலைமையில் சென்னையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது