234 -எம் எல் ஏக்களும் இனிமே ஒரு கிளிக்கில் !!!

ஒவ்வொரு தொகுதி எம் எல் ஏக்கும் ஒரு ஈ மெயில் ஐடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இனிமேல் உங்கள் ” நியாமான ” கோரிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்பலாம்.
234 தொகுதி எம் எல் ஏக்கு தனி தனியே ஈ மெயில் ஐடி கொடுக்கபட்டுள்ளது…
1 Acharapakkam – mlaacharapakkam@tn.gov.in
2 Alandur – mlaalandur@tn.gov.in
3 Alangudi – mlaalangudi@tn.gov.in
4 Alangulam – mlaalangulam@tn.gov.in
5 Ambasamudram — mlaambasamudram@tn.gov.in
6 Anaicut — mlaanaicut@tn.gov.in
7 Andhiyur —mlaandhiyur@tn.gov.in
8 Andimadam — mlaandimadam@tn.gov.in
10 AnnaNagar— mlaannanagar@tn.gov.in
11 Arakkonam —-mlaarakkonam@tn.gov.in
12 Arantangi– mlaarantangi@tn.gov.in
13 Aravakurichi — mlaaravakurichi@tn.gov.in
14 Arcot — mlaarcot@tn.gov.in
15 Ariyalur —mlaariyalur@tn.gov.in
16 Arni — mlaarni@tn.gov.in
17 Aruppukottai —mlaaruppukottai@tn.gov.in
18 Athoor— mlaathoor@tn.gov.in
19 Attur —mlaattur@tn.gov.in
20 Avanashi —mlaavanashi@tn.gov.in
21 Bargur —mlabargur@tn.gov.in