புரட்சி தலைவர் எம். ஜி. ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாள் , தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் மரியாதை ! 2

புரட்சி தலைவர் எம். ஜி. ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாள் , தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் மரியாதை !

புரட்சி தலைவர் எம். ஜி. ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாள் , தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் மரியாதை !

புரட்சி தலைவர் எம். ஜி. ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாள் . தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் செயற்குழு உறுப்பினர் மனோபாலா அவர்கள் எம் ஜி ஆரின் புகைப்படத்துக்கு மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.