சென்னை பள்ளிக்கரணையில் “மக்கள் மருந்தகம்” திறப்பு !!