சினேகன் - ஓவியா இணையும் படத்தை இசையமைப்பாளர் சி.சத்யா தயாரிக்கிறார்

சினேகன் – ஓவியா இணையும் படத்தை இசையமைப்பாளர் சி.சத்யா தயாரிக்கிறார்

பிக் பாஸ் தேவதை ஓவியா, மக்களின் பிக் பாஸ் கவிஞர் சினேகன் இணையும் புதிய படத்தை இசையமைப்பாளர் சி.சத்யா தயாரிக்கிறார்.